rodzaje stojakow reklamowych


REGULAMIN

WARUNKI OGÓLNE 1. Wszystkie artykuły przedstawione na tej stronie są produktami nowymi, wprowadzonymi w sposób legalny i zgodny z obrotem towarów na rynku polskim, towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 2. Wszystkie ceny za przedstawione towary są cenami netto ( bez VAT ). 3. W cenie artykułów nie zawarto kosztów dostawy, wobec czego do zakupionego towaru dolicza się koszty wysłania zakupionego towaru wedle zasad niniejszego regulaminu w dziale Warunki i koszty dostawy. 4. Każdy zakup na stronie najtanszestojaki.pl jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu zamawiającego. 5. Złożenie zamówienia na adres e-mail podany na sronie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. ZAMÓWIENIA 1.Zamówienia nowych klientów zostaną potwierdzone przez obsługę. 2.Zamówienia stałych klientów podlegają automatycznej realizacji, chyba że złożone zamówienie wymaga osobnych ustaleń. 3.Jeżeli firma uzna, że zamówienie budzi poważne wątpliwości w jego zrealizowaniu i może nie dojść do transakcji z winy zamawiającego, odmówi dokonania sprzedaży i odstąpi od transakcji. 4. Wyjątkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, pomimo błędnych danych lub braku kontaktu z użytkownikiem, jest otrzymanie na rachunek bankowy pełnej kwoty za zamówiony towar. 5. Jeżeli Klient sklepu dokona rezygnacji z zamówienia w czasie jego przetwarzania (oznaczonego "w realizacji") wtedy będzie ponosił koszty już zrealizowanej części zamówienia. Pozostała cześć przypadająca do zwrotu zostanie przekazana klientowi na jego rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty uwzględnienia rezygnacji. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 1. Stojaki wysyłane są w tym samy, bądź następnym dniu roboczym po ich przyjęciu przez system firmę chyba, że kupujący wraz ze sprzedającym ustali inne warunki realizacji zamówienia, dotyczące okresu dostawy. Dotyczy to niewielkich ilości. W przypadku większych zamówień (od kilkunastu sztuk) termin dostawy musi być uzgodniony ze sprzedającym. 2. Okres oczekiwania na dostawę może być wydłużony, jeżeli stany magazynowe będą w trakcie uzupełniania, albo gdy możliwości transportowe nie pozwolą na terminową dostawę zakupionego towaru lub dostawa przedłuży się w czasie z nieprzewidzianych wcześniej powodów. 3. Dostarczenie towaru zostanie potwierdzone osobną informacją wygenerowaną przez system sprzedaży i wysłany na skrzynkę e-mail odbiorcy. WARUNKI I KOSZT DOSTAWY 1. Warunkiem dostarczenia towaru do odbiorcy jest zakup towarów poprzez zamówienie wysłane na e-mail info@najtanszestojaki.pl 2. Firma dokonuje dostaw na terenie całego kraju poprzez dostarczenie zakupionego towaru pod wskazany adres, zawarty w zamówieniu, za pomocą firmy kurierskiej. 3. Osoby, które zechcą dokonać zmiany dostarczenia towaru pod inny adres, niż ten wskazany w zamówieniu, muszą skontaktować się z działem handlowym firmy przed realizacją zamówienia według danych z wypełnionego formularza i ustalić nowe warunki dostawy. Zmiana miejsca dostawy powinna być wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. 4. Kosztem dostawy jest dowóz zakupionego towaru skalkulowany w tabeli i uwzględniony w zamówieniu, koszt ten obowiązuje każdego kupującego. Tabela kosztów transportu jest określona wagą zamówionego towaru oraz wyborem sposobu zapłaty za zamówiony towar: a) przedpłata na konto - koszt transportu netto 19,00 zł za paczkę do 30kg b) wysyłka za pobraniem - koszt transportu netto 29,00 zł za paczkę do 30kg 5. Informacje na temat ilości paczek będą podawane wraz z informacją o wysyłce towaru. 6. Wysyłka towaru z opcją przedpłaty na konto realizowana jest dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu. 7. Zamawiający odbierając towar jest zobligowany do potwierdzenia podpisem zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Na potwierdzeniu odbioru zamawiający składa swój czytelny podpis oraz datę otrzymania towaru. 8. Jeżeli zamawiający dokonał odbioru towaru, winien towar ten obejrzeć i sprawdzić pod kontem jego stanu technicznego poprzez kontrolę braku uszkodzeń i stanu ilościowego. Kontrola taka odbywa się w obecności kuriera. 9. Od chwili potwierdzenia odbioru przesyłki, wszelkie ryzyko uszkodzenia czy zniszczenia, a także utraty zakupionej rzeczy przechodzi na kupującego. 10. Jeżeli w czasie odbioru nie stwierdzono żadnych niezgodności a towar dostarczono zgodnie z zamówieniem uważa się, że umowa sprzedaży została zrealizowana. REKLAMACJE I ZWROT TOWARU 1. Jeżeli kupujący stwierdzi uszkodzenia powstałe w czasie transportu jest zobowiązany do wypełnienia protokółu reklamacyjnego będącego podstawą do dalszej realizacji zgłoszonej reklamacji. Protokół ten kupujący spisuje w obecności kuriera dostarczającego towar. O podpisaniu protokołu uszkodzenia przesyłki kupujący powinien poinformować telefonicznie obsługę firmy w ciągu 12 godzin od chwili podpisania protokołu. 2. Pozostałe reklamacje kupujący winien zgłaszać drogą elektroniczną na adres service@najtanszestojaki.pl. 3. Koszty przesyłki zwracanego towaru jak i reklamowanego towaru pokrywa Klient. 4. Jeżeli przesyłka została uszkodzona podczas transportu, którym dostarczono ją od kupującego, pozostanie ona bez odebrania przez sprzedającego, a wszelkie roszczenia wobec jej uszkodzeń są objęte prawami kupującego i jego firmy dostarczającej. W takich przypadkach sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Firma nie podejmie przesyłki od kupującego gdy będzie ona przesłana za pobraniem. 5. Sprzedawca nie podejmie się przyjęcia zwrotu towaru w przypadku gdy kupujący złoży reklamacje co do odcieni i kolorystyki prezentowanych wyrobów na stronie sklepu ze względów złego rozpoznania barwy przez niewłaściwe ustawienia monitora lub przeglądarki internetowej. Wszystkie fotografie wyrobów zamieszczone na stronie firmy mogą różnić się od ich oryginalnych odpowiedników względem kolorów, wzorów i odcieni dostępnych u producenta. Zdjęcia na stronie są materiałem wskazującym wygląd towaru oraz jego zbliżona barwę i funkcjonalność. 6. Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu towaru w sytuacji gdy towar, który zamówił jest dla niego indywidualnie wykonany. GWARANCJE 1. Na zakupione towary w firmie Najtanszestojaki.pl kupujący otrzymuje gwarancję. Okres gwarancji jest określony indywidualnym zapisem o okresie gwarancji dla każdego produktu odrębnie. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych z nieprawidłowego użytkowania towaru. 3. Sprzedający zobowiązuje się do naprawy towaru, a w przypadku braku możliwości naprawy, na wymianę towaru na nowy i wysłanie go na swój koszt do kupującego w terminie 10 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Zamawiającego. 4. W przypadku napraw uszkodzeń wynikłych z winy kupującego lub bezzasadnych roszczeń reklamacyjnych koszty ponownego wysłania towaru do Klienta pokrywa kupujący. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zdjęcia na stronie internetowej nie są rzeczami wystawionymi do sprzedaży, są jedynie fotografią produktu, który może być sprzedany zamawiającemu po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, dlatego ich prawdziwy wygląd może nieznacznie odbiegać od wyglądu przedstawionego na zdjęciu 2. Cena podana w cenniku nie stanowi oferty handlowej zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 3. Dane osobowe zgromadzone w bazie sklepu są użytkowane wyłącznie dla potrzeb Sprzedajacego celem realizacji zawartych umów handlowych oraz ewidencji użytkowników serwisu. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz.883) oświadczamy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. 4. Firma posiadając dane zarejestrowanych klientów nie będzie ich przekazywał, ujawniał, odstępował i dopuszczał do nich osób trzecich pod warunkiem, że ujawnienie takie będzie wymagane obowiązkiem prawnym. 5. Właściciel firmy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i tylko on jest upoważniony do zmiany zasad sprzedaży oraz treści zawartych w regulaminie sklepu 6. Wszelkie pisma oraz wnioski należy składać do sklepu drogą elektroniczną lub telefonicznie. 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych umów poprzez firmę Najtanszestojaki.pl jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu. 8. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia i zamieszczenia na stronie internetowej sklepu Najtanszestojaki.pl.